Vychodňarska Opatrovateľka v Rakusku u Dochtora

Autor: Jana Gaishüthner | 21.2.2014 o 20:15 | (upravené 21.2.2014 o 20:59) Karma článku: 13,93 | Prečítané:  7490x

Večerniček po vychodňarsky Názov: "co zrobiš, kedz ce sekňe v Rakusku v križoch" Analyza: možeš sebe vybrac z dvoch variantoch :Varianta 1: Tmava noc. Babka zaš daco chce, ty ucikaš jak šaľena, pulniš jej posledne želaňa....pred zadrichmanim. Ešči toto a ešči hento. Ešči ju obraciš a ohoo, šekne ce v križoch. Dzigňe s tebu na žim, Babka nezna co s tebu, ty neznaš co zo sebu. Maš ščesce, babkina dcera žije s vami, ta ci zavola Rettung. V špitaľu maš dva varianty. A: zaveša ce na infuziju, naceče do tebe dajake prociboľestne oné, a nazad domu ce pošlu s Taxikom, bo už chodzic znaš. B: nechaju ce na pozorovaňe, bo dajak zaňechavaš za sebu dajaku močovu stopu....

Varianta 2: Sluňečny dzeň, Pondzelek, situacija še opakuje. Nevolaš sebe Rettung, napchaš do sebe Analgetika, babke nakažes navaric obid a idzeš ku Dochtorovi. Ak maš ščesco, Dochtora znaš a on zna tebe. Nemaš šcesco - Dochtor ce nezna, abo ma dovoľenku. Ta idzeš ku druhemu. Toten jak zbači, že šedziš jak pokruceny paragraf, sulzy ci vytriskuju z očoch, a i totu nemčinu co ši znala, ta ši zapomla, nebudze se s tebou babrac a povi ci: "tu mace ešči dajake Analgetika, keby vam bulo malo" (to bo vypatrace dajak malo grogy, ta sebe ešči možece dac). Ty poviš: "ja na umrece, šikujce me do nemocnice ne? na dajake vyšetreňa"....on ci povi: "tu mace Überweisung ku Ortopedovi,najdzice sebe ho sama, najľepši vam budze asi toten, co najbližši ku vam, žeby sce še nemušeli strapňovac po drahe, bo jak kukam, vaše psychicke i fyzicke rozpoložene nebars dobre. Zavolajce mu, jak nebudze mac termin ešči v totym roku, ta volajce druheho. Volajce šicke Ortopedy, jake najdzece. Jak nenajdzece, ta mi zavolajce. Jak najdzece, ta idzece a on kukne vaš cherbecik a napiše vam Überweisung do Spitaľa, žeby sce mali tote vyšetreňa, co chcece.....A keby vam dovtedy bulo ľepši, ta nerušce termin, bo kym dojdzece na radu, ta vam zaš budze plano."

Večerniček po Vychodňarsky ňeľem pre Vychodňaroch časť 2
-------------------------------------------------------------
Nazov: (co robic, kedz ce šekňe v križoch v AT)
Analyza: v peršej časti sme sebe pohutoreli co robic hnetka po uraze. Najdoležitejse je, daco s tym robic, neostac ľežac na žemi, a dufac že nas zachrani svaty duch.
Dneška sebe pohutorime o tym, co robic potym....
-------------------------------------------------------------
TELEFONOVAŇE
No ta už sce doma od ľekara. Perše co spravice, podzekujece še najvyššemu, že mace internet. Zadace do teho vyhľadavača slovo Orthoped, a mesto, dze še nachadzace, kedz znace. Kedz neznace, mace probľem.
Vyruci vam šicke Rotopedy vo vašom okoľi. Perše co kukace, žeby nebul privatny Dochtor, bo še nedoplacice, a ňe každa z nas ma stofky eur ľem tak v Pudiľaru porucene. Potym kukace, jake ma otvirace hodziny. Bo neni nič glupše, jak otvirace hodziny vtedy, kedy še vaša babka už sto roki rovnako kupe.
Pripravice sebe teľefon, papirek dze sebe napišece stručny srdcervujuci text v nemčine,( bo v tim štresu zapomňece, co še pitac chcece). Pripravce še, že pani co dviha u Rotopeda teľefon, je špecialňe vycvičena na to, žeby vam davala terminy o 3-6 mešacov pozdnejši. Budze mac furt vyhovorku - ta nezaostavajce, a opakujce do vyčerpaňa že sce akutny pripad. Zaľeži od vašej vydrže, keľo takychto teľefonatoch zvladnece.
-------------------------------------------------------------
JAK ŠE CHOVAC V ORDINACIJI
No, toto najhoršo za vami, možece še vybrac ku Rotopedovi. Odporučam chodzic po kanaloch, bo inak še budu na vas šicke kukac jak na mimozemšťana, bo neľenže chodzice jak podstreľeny turek, ešči mace aj sulzy v očoch, jak sam sebe ľutujece.
U rotopeda mušice čekac. Dluhši jak ostatni, bo tota pani z telefonu nemože prežrec, že sce ju - vycvičenu, prehovorili. Možece kukac telku, čitac novinky, pozorovac druhych jak še tyž ľutuju, kukac sebe na špičky topankoch a planovac co navarice, kebyže babka Zaš navarila glupo.
Jak vas zavolaju, pripravce še, že še šicke začnu na vas kukac zaš jak na mimozemšťana, bo mace meno, co konči na -ova.
-------------------------------------------------------------
JAK ŠE CHOVAC U DOCHTORA
No, toto najhoršo za vami. šedzice už v ordinaciji, a čekace. Možece čekacu chviľu využic na spravne zapolohovaňe vašho tela, žeby dochtor hnetka znal, co vam je. Odporučam paragrafovu polohu. Nemožece už použivac papirik s napoveďami, ta sebe v duchu opakujce, co dochtorovi povice. Pozur - žeby sce to šicko nevyrapotali bars rychlo, bo to vyzneje nedoverihodne.
Jak vam Dochtor povi, že mace daco urobic, ta kus pri tym zastukajce. Ale pozur - nebars veľo - potym to tiž posobi nedoverihodne.
Jak še vas opita, co vas boli, ta sebe spomnice na šicke boľesci za posledne 3 mešace.
Nezapomnice Dochtora upozornic že vam treba dajake protibolestne one. Pripravce še, za 2 medikamenty zaplacice 10,30€ Rezeptgebúhr.
Keby vas chcel dochtorko pichac, ta najneskor tu je doležite, žeby sce mali čiste gače, a buli voňavi.
Jak sce natrafili na mileho dochtorka, ta dostanece daľše Überweisung ku daľšemu špecialistovi, co vam zrobi napr. Tomographie. Nehajce sekretarku telefonowaciu naj vam sama zrobi termin - ona je vycvičena, žeby davala terminy na čo najneskor, ale vybavovala terminy na čo najskor.
-------------------------------------------------------------
JAK ŠE CHOVAC PO ODCHODZE OD DOCHTORA
Po perši: nestrašce rodzinu abo zamestnavateľa rotopedovymi zazračnymi predstavami do buducnosci, že jaky ma on Verdacht (podozreňe). Može še stac, že už nebudzece potym mac ani rodzinu ani zamestnavateľa.
Po druhe: prestaňce še ľutovac. Doteraz sce še mohli ľutovac ľem koli tomu, žeby sce vyžarovali nejaky problem,a brali vas važne. Jak už mace zaiscenu tomografiu, ta vas už beru važne.
-------------------------------------------------------------
Obedňiček po vychodňarsky neľem pre vychodňaroch
Tema: " co robic, jak ce sekňe v križoch" 3 diel
Zhrnutie:
Už bulo spomenuto, co robic v akutnej situaciji, co ci zrobia v Špitaľu, jak še chovac u domaceho Dochtora i specialistu rotopeda. Dneška sebe pohutorime o tym, co še deje na takym CT Tomographie.
-------------------------------------------------------------
Mace termin o 13:00. Taže to ne jak v holubniku, (abo na Slovensku) , že vstavace s kurami žeby vas ešči vžali v toten isty dzeň. Stači vam še duševne i telesne pripravovac i do obeda. Potym sebe ľahkym krokom (vo vašej situaciji nebars jednoduche) možece vykračovac ku daľšemu specialistovi.Neodporučam sebe brac 2litrove fľaše s vodu a jedlo na pul dňa, nebudzece to v Rakusku potrebovac.
Jak še nahlasice u pani telefonowaciej, neostava vam nič inšo, ĺem kus čekac. Odporučam využic čekaci čas na vzdelavaňe. Pokukajce sebe časopisy, netreba vam znac ani nemecky. V totych pre blondinky maju same obrazky a tak še doznace, že novy jarny trend še neše v znameni: vypatraj jak papagaj. Šicko treba nošic kvitečkovane, od gačoch cez nechty až po topanky.
-------------------------------------------------------------
Všadzi maju assistentky. Väčsinou vypatraju jak vyľahnute z jednoho vajca, ta še nemožece pomylic. Mlade, šumne, v bilom obľečene, nevinne vypatrace, ale to ľem na zamaskovaňe pred nepriateľom. Milym hlasom nacvičeneho robota vas pozvu do kabinky, dze vam daju inštrukcije. Jak vam povi: "vyzľečce sebe nohafky, topanky i podprdu, a bluzku sebe možece nehac" ta nemudrujce a nepytajce še, či i gače, abo ponožky, abo či sebe možece nechac kalap na hlave. Inštrukcije su jasne.Najneskor teraz sebe uvedomice, že davac sebe ponožky co pasuju k nohafkom ale nepasuju k bluzke, še neoplaci.Odporučam vam sebe spomenuc ešči predtym jak tam pridzece, či sce v prechode, či berece antikoncepciju, kedy sce mali naposledy sexualny styk - a či vobec sce nejaky mali.Nežeby toho draka v bilom šicko zaujimalo, ona chce ľem vylučic či nesce tehotna.
-------------------------------------------------------------
Assistentka vam povi, že še mace vyzliect, a čekac, že to budze chviľku trvac. Ono taka chviľka može buc vo vasim ponimani calkom ina chviľka....Jak začnece v kabinke veľkosci 0,5m x 0,5m pociťovac klaustrofobicke pocity, a z jednej strany dveroch čiha bily drak a z druhej 5 robotnikov čekajucich žeby im tyž kukli na seknute chrbaty - odporučam še skusic nadychac čerstveho vzduchu cez kľučovu dzirku. Jak nepomohlo, treba še nejak odreagovac. Je tam zrkadlo? nema probľema, spravna ženska noši zo sebu pinzetu a možece čekajucu dobu využic na upravenie vašeho obočia. Keby chviľka trvala dluhši, ukončite totu činnosť skor, jak budze po oboči.
-------------------------------------------------------------
Drak vas zobral ku CT pristroju (v prekladze Computer Tomographie). Tote co to neznaju, a vidzeli to ľem v telke v dajakym šaľenym serialu o dochtoroch, nemuša še bac - čeka vas prekvapeňe. žiadne pochovavaňe za živa v dajakej rure (aspoň ne vo vašim pripadze tykajucom še zatkovej časti cherbta), jak sebe ľehnece, vas to posunie, a vy uvidzice na druhej strane že rura neni rura.
POZOR: budzece v štresovom rozpoloženi, može še stac, že vam vypne mozeg - taže jak še bily drak ozve a povi vam, že sebe ěšci zapišu vašu vyšku a vahu, ta prestaňce na ňu kukac jak teliatko a prikyvovac a myšlec sebe, skadzi znaju oni tvoju vyšku a vahu. Jak ste natrafili na dobreho draka, ta vam ešte 3x oznami, že sebe to zapisuju. Jak je drak v prestrojeni, tak še s vami babrac nebudze, a zvreskne na druhy krat: "povice mi už keľo važice a merace?!"
-------------------------------------------------------------
Zhrnutie:
Dneška sce še nemušeli specialne pripravovac. Pripravce še ale duševne na mily pozdrav od Krankenkassy (jak sce zamestnane v rakusku), co vas budze čekac doma v poste pre teba. Keďže marodujece už 4 dni, a marodka je vystavena ľekarom na neurčito, budzece še mušec dostavic na posudenie vašho stavu a predpokladanej dlžky marodky.
Taže šicke pozitivne zažitky z poznavania novych ľudi, precvičenia sebe komunikacie v nemčine a vyľetu do nepoznanych krajov su v čudu, ale to nevadzi, čeka vas ešči rotoped a posudkovy. Pokračovane nabuduce.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Gašpar zdržuje. Kočnerovho policajta neriešia

Policajný prezident tvrdil, že požiadal o správu, aby mohol zakročiť.

SVET

Bývalý populista Fico nás zradil, znie z Poľska aj Maďarska

Fico o budúcnosti v jadre EÚ hovoril už na jar, médiá si to nevšimli.


Už ste čítali?